επισκεψιμότητα ιστοσελίδων με google analytics

Είναι το πιο διαδεδομένο εργαλείο για την παροχή στατιστικών επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων και παρέχεται δωρεάν από τη Google.

Οι πληροφορίες που παρέχει είναι πολλαπλές και περιλαμβάνουν προέλευση επισκεψιμότητας όπως από μηχανές αναζήτησης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνδέσεις από άλλους ιστότοπους, απευθείας συνδέσεις.

Επίσης μπορούμε να παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο τους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι σε κάθε ιστοσελίδα.

Η WebInfinity παραμετροποιεί το εργαλείο και σας δίνει πρόσβαση, έτσι ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε την κίνηση στον ιστότοπό σας.