• Το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου είναι ένα πρόγραμμα το οποίο διαχειρίζεται το περιεχόμενο του ιστότοπου μας.

  • Το joomla είναι σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ιστοσελίδων και εφαρμογών του διαδικτύου (content management system που δηλώνεται με τα αρχικά CMS)
    Είναι δωρεάν και ανοιχτού κώδικα.

  • Η χρήση πολύπλοκων κωδικών σε λογαριασμούς χρηστών δεν εξασφαλίζει πάντα την ασφάλεια.