Εφαρμογή λήψεις παραγγελιών πετρελαίου για πρατήρια υγρών καυσίμων και διανομή κατοίκων. 

Η Παραγγελιοληψία Πετρελαίου έχει υλοποιηθεί το 2010 και χρησιμοποιείται από μεγάλες εταιρείες παράδοσης πετρελαίου όπως Shell και Avin.

Παραγγελία Πετρελαίου Εφαρμογή Παραγγελιοληψίας

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

  • Πελατολόγιο
  • Βυτία
  • Πρατήρια
  • Περίοδος - Ωράριο Παράδοσης
  • Πωλητές
  • Χρήστες
  • Περιοχές
  • Αναφορές - Reports
  • Εξαγωγή Δεδομένων σε Excel

Λειτουργεί σε τοπικό δίκτυο με χρήση κεντρικού server όπου υπάρχει η βάση δεδομένων της εφαρμογής. Μπορούμε να έχουμε πλήθως τερματικών με χρήστες οι οποίοι εργάζονται ταυτόχρονα και βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τις παραγγελίες. 

Παραγγελία Πετρελαίου - Φόρμα διαχείρισης Πελατών

Ανάλογα με τις απαιτήσεις σας μπορεί να γίνει παραμετροποίηση και σχεδιασμός της εφαρμογής για να καλύπτει τις ανάγκες σας στο 100%.

Η εφαρμογή έχει υλοποιηθεί με γνώμονα την ευκολία ελέγχου του υπάρχοντος προγράμματος των βυτίων και την γρήγορη καταχώρηση νέας παραγγελίας. Υποστηρίζει shortcuts πλήκτρων ώστε ο χρήστης να έχει άμεσα πρόσβαση στις οθόνες διαχείρισης.

Παραγγελία Πετρελαίου Καταχώριση Παραγγελίας

Ο χρήστης μπορεί με μια ματιά να δει το υπάρχων πρόγραμμα του συγκεκριμένου βυτίου - πρατήριου, 6 ημέρες μετά από τη σημερινή για κάθε ορισμένη περίοδο και περιοχή παράδοσης. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ορισμού χωρητικότητας λίτρων σε κάθε βυτίο όπου η εφαρμογή παρουσιάζει το υπόλοιπο διαθέσιμο ανάλογα με τις υπάρχουσες παραγγελίες ανά περίοδο. Έχοντας μια πλήρη εικόνα του προγράμματος μπορεί να επιλέξει την ημερομηνία και περίοδο όπου υπάρχει δυνατότητα παράδοσης.

Η εφαρμογή μπορεί να διαχειρίζεται διαφορετικά προϊόντα πετρελαίου, όπως θέρμανσης ή κίνησης.

Αναλαμβάνουμε την αυτόματη εισαγωγή των δεδομένων από υπάρχων πελατολόγιο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση είμαστε στη διάθεσή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.