Καθαρισμός κακόβουλου λογισμικού

Αν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα επίθεσης από hackers στον ιστότοπό σας, μπορούμε να σας βοηθήσουμε!

Διαθέτουμε την τεχνογνωσία για τον καθαρισμό και την προστασία του ιστότοπού σας από κακόβουλου λογισμικού.

Επικοινωνήστε μαζί μας και άμεσα θα καθαρίσουμε και θωρακίσουμε τον ιστότοπό σας με τις απαραίτητες ενημερώσεις και την εγκατάσταση ειδικών προγραμμάτων προστασίας (WAF).

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιθέσεις και τον καθαρισμό ιστοσελίδων από κακόβουλο λογισμικό.

Κόστος καθαρισμού ιστότοπου : 120€ + ΦΠΑ

Κόστος εγκατάστασης WAF : 50€ + ΦΠΑ

Κόστος αναβάθμισης σε νέα έκδοση : 40€ + ΦΠΑ

Τομείς προστασίας:

Emergency Off-Line switch to put your site securely off-line in the case of an attack
Protection of its configuration with a Master Password
ACL: fine-grained control over which features each user can access
Protect access to your administrator directory with a username and password
Change your Super Administrator ID
Fix the permissions of all files and directories on your server or apply your own configurable, custom permissions down to file and directory level
Automatically rewrite links pointing to your old site's domain name / directory to point to your new domain name / directory
Automatically convert all links to insecure (HTTP) items to HTTPS when your site is accessed over SSL
One-click purge of your temporary directory
Change your database collation (MySQL only)
Repair and optimise all of your site's tables (MySQL only)
Purge and optimise the sessions table with a single click (MySQL only)
URL redirection with features beyond even what Joomla! has to offer

Scheduled cleanup of your temporary directory
Scheduled optimization of your sessions table (MySQL only)
Scheduled purge of your sessions table (MySQL only)
Automatic migration of hardcoded URLs in your articles, modules and everywhere when you change your site's domain name/location
CSS and JavaScript aggregation to speed up your site
PHP file changes and security scan
.htaccess and NginX Configuration Maker
Disable directory listings
Protect against common file injection attacks
Disable PHP Easter Eggs
Block access to security-sensitive files such as htaccess.txt, configuration.php-dist and php.ini in your site's root
Block specific user agents
Protection against direct access to PHP file. It can even block access to uploaded hacking scripts, mitigating the attack.
Force index.php parsing before index.html
Optimise expiration time (good for SEO)
Automatically compress static resources such as images, CSS, JS
Redirect index.php to site root
Redirect www to non-www, or non-www to www site, e.g. http://example.com to http://www.example.com
Redirect old domain name to new domain name
Force HTTPS for specific URLs, even when Joomla! doesn't let you to
Force HSTS header for increased HTTPS security
Web Application Firewall
Customised exceptions, down to the component, view or query string level
Full logging of security exceptions
Send out an email when a security exception occurrs
Geographic Blocking: prevent access to your site by specific countries or continents
IP black-listing: prevent access to your site by specific IP addresses or blocks of IP addresses
Administrator IP whitelist: only allow access to your site's administrator section by specific blocks of IP addresses
Administrator secret URL parameter. You can only see the administrator login page if you append ?secretWord to the URL (the secret word is customisable)
Change administrator login URL (e.g. use http://www.example.com/mylogin instead of http://www.example.com/administrator)
Send email on successful or failed administrator login
Customisable email templates and rate throttling for Admin Tools emails
Forbid front-end Super Administrator login to deter brute-force password cracking
SQLiShield protection against SQL injection attacks
Cross Site Scripting block (XSSShield)
Malicious User Agent block (MUAShield)
CSRF/Anti-spam form protection (CSRFShield)
Remote File Inclusion block (RFIShield)
Direct File Inclusion shield (DFIShield)
Uploads scanner (UploadShield)
Anti-spam filtering based on Bad Words list
Hide/customise generator meta tag
Block access to Joomla! extensions installer
Disable editing backend users' properties
X-Content-Encoded-By HTTP header content for GZip compression customisation
X-Powered-By HTTP header override
Block tmpl=foo system template switch
Block template=foo site template switch
Integration with Project Honeypot's HTTP:BL anti-spam / anti-hacker IP blocking directory
Auto-ban IPs causing excessive security exceptions (fully customisable)