Πρόγραμμα Παραγγελιοληψίας Πετρελαίου

Εφαρμογή για την παραγγελιοληψια πετρελαίου. Εύκολη στη χρήση και με πολλές δυνατότητες για τη διευκόλυνσή δημιουργίας προγράμματος παραδωσης πετρελαίου.

Εφαρμογή λήψεις παραγγελιών πετρελαίου για πρατήρια υγρών καυσίμων και διανομή κατοίκων. 

Η Παραγγελιοληψία Πετρελαίου έχει υλοποιηθεί το 2010 και χρησιμοποιείται από μεγάλες εταιρείες παράδοσης πετρελαίου όπως Shell και Avin.

Παραγγελία Πετρελαίου Εφαρμογή Παραγγελιοληψίας

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

  • Πελατολόγιο
  • Βυτία
  • Πρατήρια
  • Περίοδος - Ωράριο Παράδοσης
  • Πωλητές
  • Χρήστες
  • Περιοχές
  • Αναφορές - Reports
  • Εξαγωγή Δεδομένων σε Excel

Λειτουργεί σε τοπικό δίκτυο με χρήση κεντρικού server όπου υπάρχει η βάση δεδομένων της εφαρμογής. Μπορούμε να έχουμε πλήθως τερματικών με χρήστες οι οποίοι εργάζονται ταυτόχρονα και βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τις παραγγελίες. 

Παραγγελία Πετρελαίου - Φόρμα διαχείρισης Πελατών

Ανάλογα με τις απαιτήσεις σας μπορεί να γίνει παραμετροποίηση και σχεδιασμός της εφαρμογής για να καλύπτει τις ανάγκες σας στο 100%.

Η εφαρμογή έχει υλοποιηθεί με γνώμονα την ευκολία ελέγχου του υπάρχοντος προγράμματος των βυτίων και την γρήγορη καταχώρηση νέας παραγγελίας. Υποστηρίζει shortcuts πλήκτρων ώστε ο χρήστης να έχει άμεσα πρόσβαση στις οθόνες διαχείρισης.

Παραγγελία Πετρελαίου Καταχώριση Παραγγελίας

Ο χρήστης μπορεί με μια ματιά να δει το υπάρχων πρόγραμμα του συγκεκριμένου βυτίου - πρατήριου, 6 ημέρες μετά από τη σημερινή για κάθε ορισμένη περίοδο και περιοχή παράδοσης. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ορισμού χωρητικότητας λίτρων σε κάθε βυτίο όπου η εφαρμογή παρουσιάζει το υπόλοιπο διαθέσιμο ανάλογα με τις υπάρχουσες παραγγελίες ανά περίοδο. Έχοντας μια πλήρη εικόνα του προγράμματος μπορεί να επιλέξει την ημερομηνία και περίοδο όπου υπάρχει δυνατότητα παράδοσης.

Η εφαρμογή μπορεί να διαχειρίζεται διαφορετικά προϊόντα πετρελαίου, όπως θέρμανσης ή κίνησης.

Αναλαμβάνουμε την αυτόματη εισαγωγή των δεδομένων από υπάρχων πελατολόγιο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση είμαστε στη διάθεσή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.