Αναβάθμιση joomla 3.5

Το Joomla είναι cms ανοιχτού κώδικα, για την κατασκευή και διαχείριση ιστοσελίδων και eshop. 

Μερικά από τα νέα χαρακτηριστικά της έκδοσης 3.5 είναι:

Υποστήριξη της PHP 7

Η νέα έκδοση φέρνει εκρηκτικές βελτιώσεις στην ταχύτητα, δραστική εξοικονόμηση μνήμης και νέα χαρακτηριστικά.

Είναι η πιο σημαντική αναβάθμιση από την PHP 5 το 2004.

Plugin για την αυτόματη ενημέρωση των διαχειριστών για νέες εκδόσεις και βελτιώσεις.

Οι περισσότεροι διαχειριστές δεν είναι ενήμεροι για τις αναβαθμίσεις, αλλά ενημερώνονται μόνο όταν συνδεθούν στη διαχείριση του joomla. Τώρα υπάρχει η δυνατότητα να λαβαίνουν άμεσα πληροφορίες σχετικά για νέες ενημερώσεις.

Plugin για την συγκέντρωση και αποστολή ανώνυμων δεδομένων που αφορούν τη χρήση του joomla. 

Αυτή η λειτουργία είναι προαιρετική.